BANKARSTVO, FINANSIJE I OSIGURANJE

Od svih pravnih pozicija, najveći fokus treba da imate na novčanim transakcijama.

Bankarstvo, finansije i osiguranje u svojoj praksi mogu da variraju od kompanije do kompanije. Naša kancelarija savetuje i predstavlja klijente u slučaju bilo kog mogućeg problema u ovim bliskim oblastima rada, ne samo kao interni pravno-finansijski savetnici, već i kao što su sporovi vezani za zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Takođe, pružamo i širok spektar usluga našim klijentima iz oblasti sporova o osiguranju i srodnim stvarima vezanim za osiguranje. Klijenti uključuju kako individualne i korporativne osiguranike, tako i osiguravajuće kompanije, reosiguravače i brokere.