MEDIJI, ZAŠTITA PODATAKA I ZAKON O PRIVATNOSTI

Privatnost podataka ne može postojati bez čuvanja podataka na sigurnom. Adekvatne zaštitne mere su neophodne za zaštitu autentičnosti, poverljivosti i integriteta informacija.

Naša advokatska kancelarija pruža konsultovanje u vezi sa parnicama, kao i regulatorne usluge za čitav niz izdavača, pružalaca usluga i emitere informacija, ali takođe i zaštitu informacija i upotrebu informacija (sigurnost podataka i zloupotreba podataka). Predstavljanje medijskog prava takođe uključuje oblast zabave i sporta kao što su ugovori o talentima, pravo oglašavanja, i savete u vezi sa takmičenjima.