DOZVOLE

PRIVREMENI BORAVAK


Privremeni boravak može biti odobren stranom državljaninu po osnovu rada / samozapošljavanja ili drugih oblika sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, na osnovu profesionalnog usavršavanja ili angažmana, na osnovu braka ili srodstva sa državljaninom Republike Srbije, ali takođe i na osnovu obične privatne posete.

Mi zastupamo naše klijente u različitim vrstama zakonske procedure dobijanja dozvole privremenog boravka.

RADNA DOZVOLA


Republika Srbija pruža različite olakšice stranim državljanima za započinjanje biznisa. Naša advokatska kancelarija pruža savete u vezi sa pravnim okvirom dobijanja radne dozvole strancima kao i savete u vezi sa zapošljavanjem ili samozapošljavanjem u Srbiji. Mi takođe zastupamo naše klijente u celokupnoj proceduri – počev od osnivanja privrednog društva do dobijanja trajne dozvole za rad.

STALNO NASTANJENJE I LIČNA KARTA ZA STRANCE


Ukoliko već imate privremenu dozvolu boravka na osnovu braka sa državljaninom Republike Srbije, možete štaviše aplicirati za dobijanje stalnog nastanjenja i lične karte. Naša kancelarija zastupa klijente u celokupnom procesu pred Ministarstvom unutrašnjih poslova. Takođe, zastupamo naše klijente u slučaju nestavka ili gubitka lične karte za strance.

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE


Strani državljanin može konkurisati za državljanstvo Republike Srbije na osnovu porekla ili pristupa u državljanstvo. Naša advokatska kancelarija zastupa naše klijente u celokupnoj proceduri apliciranja za srpsko državljanstvo – od prikupljanja neophodne dokumentacije do popunjavanja konkursnog zahteva.

OSIGURANjE ZA STRANCE


Strani državljani ili apatridi koji su prepoznati kao izbeglice kojima je obezbeđen azil u skladu sa međunarodnim i domaćim pravom, sa trajnim prebivalištem ili privremenim boravkom u Republici Srbiji, ili koji su samo u tranzitu, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Stranci koji su podobni da stiču imovinu u Srbiji, takođe imaju pravo i na zaštitu iste kroz polisu osiguranja imovine. Mi nudimo našim klijentima tokom boravka u Srbiji osiguranja kreirana prema njihovim željama i potrebama.