STEČAJ I PRAVO REORGANIZACIJE

Promena organizacione strukture može biti efektivan način da se čitava kompanija ''uzdrma'' i time ostvari bolji učinak za uspeh.

Naša kancelarija daje savete iz oblasti planiranja nepredviđenih situacija, restrukturiranjem i reprogramom duga, rizičnih kupovina/prodaja, kreditnim nadmetanjem, formalnim postupcima za stečaj, vanparničnim refinansiranjem duga i upravljanje dugom. Savetujemo zajmodavce i investitore na svim nivoima strukture kapitala, kao i korporacije/direktore, stečajne poverioce/upravnike i druge privatne i javne institucije.