PRAVO

POSLOVNO PRAVO


Ostvarivanje dobrog kontakta je ključno u zaštiti Vaših poslovnih interesa. Pažljivo pripremljen sporazum može predvideti i izbeći mnoge problema.

KORPORATIVNO PRAVO


Postavljanje temelja za uspostavljanje Vaše poslovne strukture je najsigurniji način da se izbegnu prepreke i konflikti na putu.

BANKARSTVO, FINANSIJE I OSIGURANJE


Od svih pravnih pozicija, najveći fokus treba da imate na novčanim transakcijama.

NASLEDNO PRAVO


Nasledni sporovi mogu da povećaju nivo stresa zbog mogućeg gubitka voljenih i bliskih osoba.

STEČAJ I PRAVO REORGANIZACIJE


Promena organizacione strukture može biti efektivan način da se čitava kompanija “uzdrma“ i time ostvari bolji učinak za uspeh.

PORODIČNO PRAVO


Rad sa porodicama u sukobu, često veoma stresan i napet, zahteva posebnu osećajnost i širok spektar veština.

SAOBRAĆAJNO PRAVO


Naša kancelarija pruža savetovanje i strateško planiranje u svim segmentima saobraćajne industrije

PRAVO NEKRETNINA


U današnjem okruženju, puna pravna usluga treba da bude najbitnija u transakcijama nepokretnosti – bez obzira na to da li ste kupac, prodavac ili oba.

LjUDSKA PRAVA I ZABRANA DISKRIMINACIJE


Ljudska prava su esencijalna komponenta demokratskog društva i svako ima pravo na slobodu od diskriminacije.

ZDRAVSTVENO I FARMACEUTSKO PRAVO


Pravo na zdravstvo obuhvata širok spektar pravnih usluga koje omogućavaju ubrzano menjanje i visoki razvoj zdravstvene industrije.

MEDIJI, ZAŠTITA PODATAKA I ZAKON O PRIVATNOSTI


Privatnost podataka ne može postojati bez čuvanja podataka na sigurnom. Adekvatne zaštitne mere su neophodne za zaštitu autentičnosti, poverljivosti i integriteta informacija.

PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA


Telekomunikacije i tehnologija konstantno evoluiraju, pa tako i njihov zakonski okvir. Kao rezultat toga, naš posao u podržavanju klijenata je veoma raznolik.