PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Telekomunikacije i tehnologija konstantno evoluiraju, pa tako i njihov zakonski okvir. Kao rezultat toga, naš posao u podržavanju klijenata je veoma raznolik.

Naša kancelarija zastupa klijente u transakcijama vezanim za tehnologiju i intelektualnu svojinu, uključujući razvijanje projekata, kolaboraciju ugovora, licenciranje, distribuciju, i izvorno strategijsko ugovaranje. Ove transakcije su često u vezi sa informacionom tehnologijom, kompjuterima, softverima, komunikacijama, internetom, i internet oglašavanjem. Veoma često aktivno asistiramo našim klijentima u stvaranju novih poslovnih modela.