PRAVO NEKRETNINA

U današnjem okruženju, puna pravna usluga treba da bude najbitnija u transakcijama nepokretnosti - bez obzira na to da li ste kupac, prodavac ili oba.

Praksa zastupanja kod nepokretnosti uključuje i raznovrsne i često veoma komplikovane aktivnosti vezane za prodaju i sticanje imovine, vlasništva, korišćenje zemljišta, unapređivanje okoline, lizing, finansiranje, rekonstrukciju i kao i sporove. Savetujemo investitore u svim aspektima kupovine i prodaje poslovnih, industrijskih i stambenih nekretnina, uključujući i pregovaranje u ime nanjih klijenata i sačinjavanje nacrta finansijskih ugovora.