PENZIONI FOND I ŽIVOTNO OSIGURANJE

Život je neprocenljiv. Sve ostalo može da se zaradi.

Životno osiguranje je ušteđevina koja, u isto vreme, služi da zaštiti Vas i Vašu porodicu od rizika lične prirode. Kao posrednici u osiguranju licencirani od strane Narodne banke Srbije, pratimo kompletno tržište osiguranja i bankarsko tržište i pružamo savete šta najbolje odgovara Vašim potrebama.