ZDRAVSTVENO I FARMACEUTSKO PRAVO

Pravo na zdravstvo obuhvata širok spektar pravnih usluga koje omogućavaju ubrzano menjanje i visoki razvoj zdravstvene industrije.

Naša advokatska kancelarija pruža visokokompleksnu zdravstvenu zaštitu pravilima i statutima poznatim kao zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji reguliše okvir zdravstvenih usluga. Pružamo savete svim medicinskim centrima, lekarima, farmaceutskim kompanijama, osiguranike i svakog drugog pružaoca ili korisnika zdravstvene zaštite iz svih oblasti obuhvaćenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti uključujući licenciranje, nadoknadu, upravljanje rizicima, parnične postupke i opšta pitanja upravljanja korporacijama.