KORPORATIVNO PRAVO

Postavljanje temelja za uspostavljanje Vaše poslovne strukture je najsigurniji način da se izbegnu prepreke i konflikti na putu.

Preduzeća se moraju pridržavati kako svojih konstitutivnih akata, tako i zakona koji se primenjuju na sve kompanije, uveravajući se da su aktivnosti naših klijenata u skladu sa njima. Naša kancelarija učestvuje u svim vrstama sporova koji se tiču poslovnih transakcija. Izrađujemo nacrte ugovora, pregovaramo o ugovorima o zapošljavanju, izrađujemo ugovore o kupovini i prodaji, ali takođe izrađujemo i pravna dokumenta potrebna za korporativne aktivnosti i transakcije koje vrše klijenti, kao što su restrukturiranje ili akvizicija,sa ulogom projektnog menadžera nad njima,uveravajući se da pravni poslovi teku glatko i bez zakašnjenja.