POSLOVNO PRAVO

Ostvarivanje dobrog kontakta je ključno u zaštiti Vaših poslovnih interesa. Pažljivo pripremljen sporazum može predvideti i izbeći mnoge problema.

Naša kancelarija razmatra dokumentaciju kompanija, najčešće ugovora i nacrta poslovnih dokumenata. Ovo može zahtevati pregledanje unutrašnjeg i međunarodnog prava kako bi se identifikovala pravila koja se moraju slediti ili konflikti koji mogu da nastanu. Dokumenti koje pišemo mogu se koristiti za osnivanje ili raskidanje posla, spajanje dva posla, stvaranje ugovora o prodaji, uspostavljanje nekonkurentnih klauzula ili promena organizacione strukture posla. Takođe smo deo i u vođenju pregovora u ime klijenata.