Novi uslovi za odobrenje stalnog boravka u Republici Srbiji

U cilju zakonitog boravka na teritoriji Srbije strani državljani neretko apliciraju za privremeni boravak, a koji se prema novom zakonskom rešenju može odobriti strancu na period do 3 godine.

 

Za strane državljane koji su zainteresovani za duži ostanak u Srbiji postavlja se pitanje pravnog okvira odobrenja tzv. stalnog nastanjenja.

 

Stalno nastanjenje podrazumeva dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji, odnosno boravak na neograničeno vreme, uz produžavanje lične karte za strance na svakih 5 godina, uz ispunjavanje drugih uslova koje Zakon o strancima propisuje. 

 

Zahtev za odobrenje ove vrste boravka podnosi se nadležnoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova, koja o zahtevu odlučuje u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

 

Pored procene ispunjenosti zakonom propisanih uslova, Ministarstvo procenjuje i da li odobrenje stalnog boravka strancu predstavlja prihvatljiv bezbednosni rizik za Srbiju.

 

Jedno od osnovnih pitanja koje Ministarstvo unutrasnjih poslova razmatra u samom postupku odnosi se na vremenski period prethodnog boravka stranca u Srbiji. Neophodan uslov jeste neprekidan boravak stranca u Srbiji u vremenskom periodu od najmanje 3 godine, s tim da Zakon dopušta odredjena višekratna odsustva stranca iz zemlje.

 

Dakle, uz napred navedene izmene Zakona o strancima koje su stupile na snagu, strancu kome je odobreno stalno nastanjenje izdaje se lična karta i, što je još važnije, otvara mogućnost za dobijanje srpskog pasoša.