Predlog Vlade Srbije o lakšem dobijanju srpskog pasoša

Vlada Republike Srbije podnela je dana 05. maja 2023. godine Narodnoj skupštini predlog da se Zakon o državljanstvu Republike Srbije izmeni na taj način što bi se unošenjem predloženih odredbi prevashodno u znatnoj meri olakšala procedura dobijanja državljanstva Republike Srbije.

Jedna od najznačajnijih novina jeste da za dobijanje srpskog državljanstva više neće biti potrebno odricanje od državljanstva zemlje porekla, a što je do sada bila odredba sa izuzetno odvraćajućim dejstvom u odnosu na potencijalne podnosioce zahteva.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije uvodi mogućnost da u srpsko državljanstvo bude primljeno ne samo lice sa stranim državljanstvom, već i lice bez državljanstva, a koji imaju boravak u našoj zemlji najmanje godinu dana, radno angažovanje i obrazovanje u našoj zemlji ili strano visokoškolsko obrazovanje nostrifikovano u Republici Srbiji.

Pod radnim angažovanjem podrazumeva se ne samo zapošljavanje, već i registrovana preduzetnička radnja ili DOO kompanija.

Obrazlažući razloge za donošenje predmetnog zakona, Vlada RS navodi da su predmetne izmene i dopune deo paketa izmena propisa, zajedno sa izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, koje su usmerene na privlačenje strane radne snage, a pre svega privlačenje i zadržavanje najkvalitetnijih, visokokvalifikovanih stranih državljana, sa određenim znanjima i veštinama deficitarnim na tržištu rada, a sve u cilju kontinuiranog rasta BDP kroz razvoj privrede, održanja finansijske stabilnosti i pospešivanja životnog standarda građana Republike Srbije.

Sa jedne strane, usvajanje predloženih izmena Zakona o državljanstvu Republike Srbije uticaće na vremensko ubrzanje same procedure prijema u državljanstvo stranih državljana, podsticanje stranaca da zatraže isto iz razloga što se kao uslov neće od njih tražiti odricanje od državljanstva zemlje porekla, kao i zaobilaženje trenutno komplikovanog postupka za odobrenje stalnog nastanjenja u Srbiji, a koje prema važećem Zakonu predstavlja preduslov za postupak prijema u srpsko državljanstvo.

Takođe, predloženim izmenama i dopunama smanjili bi se administrativni troškovi za sve procedure koje na godišnjem nivou strani državljani prema važećim propisima moraju da snose u cilju dužeg boravka u Srbiji, te bi zasigurno isto imalo uticaj pri lakšem izboru Srbije kao zemlje za duži boravak.

Pored toga, neminovno je da bi predložene olakšice imale pozitivan efekat na privredu Srbije, kao i na obrt kapitala u istoj.

Sa druge strane, iako se u medijima navodi da su predložene olakšice usmerene na ruske državljane, zapravo se navedenim predlogom nudi mogućnost neograničenom spektru nacionalnosti da zatraži srpski pasoš nakon svega godinu dana odobrenog boravka u Republici Srbiji, a što bi nesporno uticalo na brojnije migracije i promenu trenutne demografske slike.

O Predlogu Vlade Republike Srbije, Narodna skupština odlučiće nakon javne rasprave koja će biti održana dana 11. maja 2023. godine, a do kada je i na sajtu MUP-a otvoren mejl za komentare o Nacrtu.

Ceo tekst Predloga možete pročitati na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije:

http://www.parlament.gov.rs