Privremeni boravak: osnov – vanbračna zajednica

Po dolasku stranca u Srbiju, kao jedna od osnovnih dilema javlja se pitanje ostanka u zemlji.

U zavisnosti od odnosa izmedju domaće i zemlje strančevog porekla, domaće pravo ostavlja mogućnost ulaska u zemlju bez vize, što daje prostor za preispitivanje raspoloživih mogućnosti života u Srbiji i preduzimanje svih neophodnih koraka radi realizacije iste.

Pored registrovanja firme i započinjanja biznisa, među zakonom propisanim osnovima privremenog boravka u Republici Srbiji predviđena je i vanbračna zajednica sa državljaninom Republike Srbije, kao i vanbračna zajednica sa strancem koji je aplicirao za odobrenje privremenog boravka po drugom osnovu.

 

Za razliku od braka koji se zaključuje u zakonom propisanoj formi pred nadležnim organom, vanbračna zajednica zakonom je definisana kao trajnija zajednica života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji, te nastaje prostom saglasnošću volja vanbračnih partnera, oslobođena od formalnosti.

 

Naše pravo vanbračne partnere izjednačava sa supružnicima u pogledu prava i dužnosti koje im pripadaju, stoga vanbračna zajednica predstavlja pravni osnov za izdavanje dozvole boravka stranog državljanina u Republici Srbiji. 

 

Drugim rečima, privremeni boravak u trajanju od jedne godine može biti odobren strancu ne samo na osnovu registrovanog braka već i na osnovu činjenice postojanja zajednice žene i muškarca.

 

Proces dobijanja privremenog boravka, pored postojanja vanbračne zajednice, podrazumeva blagovremeno podnošenje odgovarajućeg zahteva, otvoren bankarski račun kod banke registrovane u Srbiji, neophodno zdravstveno osiguranje, kao i rešeno pitanje stanovanja (zakup stana, kuće na duži period).

 

Sve pomenute radnje mogu se preduzeti bez ličnog prisustva uz potpisivanje odgovarajućeg punomoćja.